DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Chov zebřiček a hýlů mexických

automatické osvětlení
Návod na správnou instalaci a obsluhu automatického osvětlení
 
článek uveřejněný v NOVÉ EXOTĚ : Prodloužení dne v chovech
 
    
 
Není problém sestrojit i různá provedení  např.         Obrázek - stmívání +noční svícení   
                                                                                             Obrázek - svícení halogenem              
                                                                     Obrázek - automatické osvětlení 
                                                                     Obrázek - stmívač + zásuvka
                                                             Obrázek - stmívač + noc na DIN lištu do rozvaděče 
                                                                        Obrázek -automatické osvětlení + noc na DIN lištu do rozvaděče  
 
            Správnou instalací a nastavením si zajistíme ekonomický a správný chod světelného režimu v chovné místnosti a simulaci západu slunce.
Napájení celého zařízení je 230V AC (zásuvka na 230V střídavé napětí).
 
POZOR NESMÍ DOJÍT K ZÁMĚNĚ FÁZE ZA NULOVÝ VODIČ- JINAK DOJDE K POŠKOZENÍ!!!!
V zásuvce v levé zdířce= fáze, v pravé= nulový vodič, kolík= zem.
Nastavení aktuálního času na hodinách: otočením celých hodin ve směru šipky, uslyšíte jemné cvakání, přestanete otáčet až na ciferníku se potká vyznačená hodina s hranou trojúhelníku A. Časová přesnost hodin je cca + - 10min.
Přepínač AUTOMAT slouží k trvalému sepnutí zářivkového obvodu bez ohledu na nastavený čas na hodinách. Světlo bude svítit pokud je v místnosti dostatečná tma. Pokud se musíte zdržet v zařízení déle stačí pouze přepnou do polohy 1 potom svítí neustále. Při odchodu vrátit na polohu 0 a zařízení se automaticky přepne do stmívacího režimu a zahájí stmívání.
 
Zásuvka pod označením ŽÁROVKA: slouží pro připojení stmívacího obvodu.
 POZOR ZÁSUVKA JE I PŘI VYPNUTÉM STAVU NEUSTÁLE POD NAPĚTÍM!!!!. Elektronický obvod ovládá nulový vodič.
 
Zásuvka pod označením ZÁŘIVKA:slouží pro připojení úsporného přisvícení přes den.
Pouze zapíná a vypíná.
 
POJISTKY: jsou umístěny ve spodní části HODINY jistí ovládací obvod 630mA
                                                                      SVĚTLA jistí světelné obvody 2A   10A
 
Ladící kolečko ČIDLO: nastavuje hladinu osvětlení při kterém se zapíná denní svícení. Více nastavení zařízení.
 Ladící kolečko NOC :nastavuje intenzitu osvětlení stmívané žárovky od 0 do 100% výkonu.
 
Správné rozmístění
1) Umístění zařízení- na obrázku je ideální rozmístění osvětlení, boxu a čidla.
 
2) Umístění čidla- na obrázků lze viděl správné umístění čidla, které hlídá nastavenou hladinu přirozeného světla v chovné místnosti. Pokud nemáme jinou možnost, musíme čidlo ošetřit tak, abychom zamezily nasvícení umělým světlem. Toto zajistíme pomocí clony.
 
Nastavení zařízení
Čidlo nám hlídá hladinu světla v místnosti. Pomocí ladícího kolečka „čidlo“ nastavíme hladinu osvětlení kdy se má rozsvítit „zářivka“ viz obrázek. Při zaclonění čidla sepne světelný zdroj se spožděnímcca10s. a po opětovném osvícení čidla trvá cca 10s. než se zhasne světlo. 
Ladící kolečko „noc“ nastavíme intenzitu nočního světla. Po automatickém setmění bude žárovka svítit dle vašeho nastavení a to následovně. Na symbolu „mrak“= 0   není žádné noční přisvícení- žárovka se úplně zhasne. Na symbolu „úplněk“ se setmí minimálně. Doporučuji nastavit na „srpek“=1/4 výkonu světla , případně „půlměsíc“=1/2 výkonu světla. To bude svítit celou noc, pokud hodiny nepřepnou na denní svícení.
 
Technické údaje
 
Doba stmívání je vždy stejná (podle dohody) cca 10 až 30 minut ze 100% výkonu žárovky do úplného vypnutí. Jako světelný zdroj je použita žárovka doporučuji 60W mléčná. Stmívat lze maximální výkon do 400Wa 2A.
 
 Zářivka, úsporná žárovka, halogen slouží jako světelný zdroj během dne, který je spínán čidlem, podle nastavení viz. obrázek. Spínat lze procházející proud do 10A.
 
Tabulka spínaných výkonů pro denní osvětlení:
Žárovky, halogen       1200W
Zářivka                       500W
Úsporná žárovka       300W
 
Tabulka výkon – proud- svítivost
Žárovka 100W-0,4A   -1000 lumenů
Žárovka 60W -0,24A -600 lumenů
Žárovka 40W -0,16A -400 lumenů
Žárovka 25W -0,09A –250 lumenů
 
Úsporka 26W -0,13A -1100 lumenů  
Úsporka 20W -0,09A -800 lumenů
Úsporka 11W -0,05A -400 lumenů
Úsporka 9W   -0,035A-300 lumenů
 
Halogen 100W-0,4A   -1500lumenů
Halogen 150W-0,55A-2000lumenů
Halogen 28W -0,16A -430 lumenů
Halogen 42W -0,24A –630 lumenů
 
Zářivka 36W   -0,4A   -2500lumenů
Zářivka 58W   -0,8A   -5000lumenů
 
Uvedené proudy se liší podle značky výrobce. Úsporné žárovky Philips mají při uvedeném výkonu menší odběr proudu cca o1/4 než Pila a jiné. Proto berte hodnoty uvedené v tabulce jako orientační.
 
Žárovka
Je nejstarší a nejrozšířenější zdroj světla. Povrchová teplota žárovky se pohybuje kolem 250°C
Výhody- nízká cena, snadné stmvání, jednoduchá instalace a bez údržbovost
Nevýhody- nízká účinnost přeměny el. energie ve světlo a malá životnost cca1000hodin
 
Úsporná žárovka
Výhody-úspora až 80% energie a životnost 4000-15000hodin podle výrobce
Start do plného výkonu do 1s a nyní se vyrábějí bez blikání, závit E27 a E14
Nevýhody- barva světla, vyšší cena oproti žárovce, nedá se stmívat, je to nebezpečný odpad obsahuje 4-20mg rtuti!!!
Zářivka
U zářivek napájených střídavým proudem není intenzita světla konstantní, ale zářivka bliká a vytváří stroboskopický efekt. Při napájení ze sítě s frekvencí dvojnásobku síťového kmitočtu, v Evropě tedy 100× za sekundu. U zářivkových těles s elektronickým předřadníkem bývá kmitočet dostatečně vysoký (desítky kHz) a stroboskopický efekt obvykle nepůsobí rušivě
 
Halogen
Princip je stejný jako u žárovky pouze pracuje při vyšší teplotě cca 3000°C.
Výhody- spotřeba o 20-30% menší než u žárovky, 2x delší životnost, možnost na 12v nebo 230V, možnost stmívání, nyní se vyrábí se závitem E27 a E14 náhrada za žárovky
Nevýhody- dražší než žárovka, menší účinnost než úsporka
 
LED žárovky
Výhody- nižší spotřeba než úsporka, extrémně dlouhá životnost, odolnost vůči nárazům a vibracím, odolnost proti častému zap vyp, dá se stmívat, neobsahuje rtuť
Nevýhody- vyšší cena, může skreslovat barvy
 
Při výběru svítidel si musíme dát pozor na typ světla.
TEPLÉ BÍLÉ (označení 827) je barva žárovky tj 2700- 3200Kelvin
CHLADNÁ BÍLÁ (830-840) kolem 4000Kelvin
VELMI CHLADNÁ BÍLÁ (860-865)barva denního světla 6000-6400Kelvin
 
Osvětlení v chovu
Z dostupné literatury lze doporučit osvětlování o intenzitě 15 –25W na 1m čtvereční podlahové plochy. Intenzitu osvětlení v chovné místnosti volíme při hnízdění vyšší a při období klidu nižší.
U tropiských druhů je den dlouhý 12 až 13 hodin a směrem k polům se rozdíl délky dne a noci mění v závislosti na ročním období. Proto musíme volit délku dne podle druhu exotů, respektive z jakého zeměpisného pásma pocházejí a v jakém chovném cyklu se právě nacházejí to je hnízdění či odpočinek. Délka denního osvětlení se podle různých zdrojů rozchází. Základní pravidlo je vytvořit rozdíl v délce dne mezi hnízděním a odpočinkem.
Ke svícení používáme úsporné zářivky nebo zářivky s přirozeným světlem, které nám nahradí i sluneční paprsky.
 
Působení denního světla na ptáky.
Ptáci berou v potaz světlo dvakrát. Oční sítnice může přenášet informace o intenzitě, přehledu barev a polaritě (směru) světla. Tyto informace jsou odeslány dvěma směry, do mozku – očním nervem a zvláštní cestou do podvěsku mozkového. Druhý způsob přijímání světla je následující: ptáci mají zvláštní žlázu, nazývanou slznou žlázou třetího víčka (mžurky), která obklopuje oko. Tato žláza měří délku světla, kterému je pták vystaven a dává tyto informace epifýze. Obě tyto žlázy, hypofýza i epifýza řídí endokrinní systém a ovlivňují tak celkově látkovou výměnu ptáka.
Chovatelé vědí, že se dá pomocí umělého prodloužení světelné periody na 12–14 hodin přivodit hnízdění. Ve většině případech by se tak mělo dít pozvolna. Pokud se to takto nezdaří, mohlo by fungovat náhlé prodloužení.