DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Chov zebřiček a hýlů mexických

Články -osvětlení

 

Prodlužování dne v chovu drobných exotů
 
Častým problémem pro spoustu chovatelů nejen drobotě je prodloužení dne , respektive „prodloužení dne s následným stmíváním“ do plné tmy. Často jsem v noci zaslechl rachot z chovné místnosti. Vždy když jsem přišel zkontrolovat co se děje, po rozsvícení jsem zjistil zmatek ve voliérách, viděl zmateně poletovat hlavně zebřičky a andulky u kanárků jsem nic nepozoroval. Po takovém nočním poplachu jsem zjistil ráno že byli někteří ptáci dotlučení a nesli stopy krvácení nejčastěji v křídlech. Naštěstí nikdy nedošlo k úmrtí po takovém nočním poplachu. Tyto zmatky vznikali jen ve voliérách. Příčina byla s největší pravděpodobností takováto: ptáček který si nestihl najít dobré místo k nocování se v noci začal posouvat po bidélku tak dlouho, až vytlačil vedlejšího z jeho hřadu, či ho vylekal a tím spustil řetězovou reakci. Potmě se snažili najít vhodné místo na spaní a poletováním vyrušovali ostatní. Také jsem do voliér nainstaloval sedačky podobné jaké používají holubáři obr 1 a 2. Umístěny jsou vždy v horní části zařízení odr. 3.
Problém s osvětlení a stmíváním jsem musel v chovu zebřiček a kanárů řešit také. Do sklepní místnosti pronikalo světlo oknem. Přes den kdy bylo slunečno, nebyl žádný problém, protože místnost byla na jih a okno 1x0,5m stačilo na místnost 3x3,5m. Horší situace nastala pokud se po nebi proháněli mraky, nedej bože bylo zataženo. To jsem měl dvě možnosti, jednak celý den chodit a „blikat“ ,nebo nechat svítit což se mi zdálo zbytečné. Co je všechno schopen vymyslet člověk aby si ušetři práci.
Zprvu jsem řešil tento problém pouze spínacíma hodinama. Zapínání a vypínání osvětlení bylo natvrdo 60W žárovkou. V chovné místnosti bylo pouze 3 páry andulek a 2 páry zeber zde pouze zimovali.. Nastavený čas od 5do 8h ráno a večer od 17 do 20h tak abych je stihl večer nakrmit. To však neřešilo světelnou situaci přes den. Tento systém jsem používal necelý rok, poté mi otec donesl světelné čidlo které pro něj vyrobil jeho kamarád v Tesle. Čidlo
hlídalo hladinu světla v místnosti, která se dala nastavit, pokud byla malá, čidlo sepnulo osvětlení v místnosti. S tímto osvětlením jsem zahájil chovnou sezonu na podzim protože od 5 ráno do 21h večer bylo zajištěno osvětlení bez ohledu nato kolik světla proniklo oknem. Teplota v místnosti byla při mrazech –20°C přijatelná okolo 12°C. Délku dne jsem si mohl změnit na hodinách, pokud jsem jel na burzu a musel jsem brzo ráno chytat ptáky tak nebyl problém na stavit zapnutí a osvětlení se dříve zapnulo tak aby se ptáci nazobali. To byla pro 20-ti letého kluka věc, nyní jenom dořešit to stmívání. To se pozvolna chov rozrůstal na 5 párů andulek, 5 párů zeber a 5 párů kanárů.
Tento oříšek jsem částečně vyřešil pořízením a přidáním druhých spínacích hodin, které se
starali o skokové vypnutí. Hlavní osvětlení bylo 2x20W úspornou žárovkou, které se po nastaveném čase (od 5 až 21h) vypnuli a současně se zapnuly 2x40W žárovky na dobu 5minut, to byl čas který jsem dal ptáčkům aby si našli místo na nocování. Pro hřadování ve voliérách jsem jim zhotovil sedačky „malé koje“ pro dvě zebřičky viz obr 2. Po uplynutí tohoto času se vyply i tyto žárovky. Takovéto řešení není úplně ideál , ale ptáci se jej naučili vcelku rychle akceptovat obr 1. Mezi tím jsem si postavil nové zařízení „roubenku“, byla to zateplená a upravená kůlna. Zde byl umístěný chov výstavních zebřiček, který jsem začínal počátkem března. O dva roky později jsem musel chov ptactva zrušit, z rodinných důvodů.
V posledních dvou letech jsem měl možnost navštívit dost výstavních chovů zebřiček v ČR protože nyní dávám dohromady knížku o ZEBŘIČKÁCH a sleduji v jakých podmínkách jsou chovány. Zjištění je následující- klece si člověk může nechat vyrobit namíru, ale osvětlením se nikdo nezabývá což je velká škoda. Je to možná podceňovaná část chovu všech exotů a je nechaná na samotném majiteli jak se k této situaci postaví, prostě nemá nic jiného něž si sám podle svého vědomí a svědomí zajistí osvětlení. Jinak mohou nastávat noční poplachy o kterých jsem se zmiňoval na začátku.
 Proto mě tato myšlenka nenechala dlouho na pokoji a začal jsem přemýšlet. Na internetu jsem se podíval co je možné sehnat a sestavit. Byly zde nabízeny různé stmívače od jednoduchých s přídavnými moduly až po složitější s návodem na obsluhu pomalu vědeckou. Scházela mi jednoduchost a účelnost zařízení. Tak jsem došel závěru- vcelku moc na výběr nezkušený chovatel začátečník nemá. Proto jsem začal nepoužívané zařízení z mého chovu zkoumat a vylepšovat. Základní myšlenkou bylo jednoduché nastavení nejen času od do a pokud možno plně automatické ovládání dvou okruhů. Tak aby první svítil ekonomicky, lze použít zářivky nebo úsporné žárovky a hlídal předem nastavenou hladinu světla v chovné místnosti. Doba po kterou má svítit se jednoduše nastaví na denních spínacích hodinách zaklapnutím „zobáčku“. Podmínkou správného chodu prvního okruhu je správná instalace čidla. To musí směřovat k oknu, ale zároveň být zády k umělým zdrojům světla v místnost, případně kryto před jejich odrazy od lesklých ploch. Druhý okruh pouze stmívá žárovku, doporučuji dát o ¼ až 1/3 menší světelný výkon než plné osvětlení. Na panel jsem umístil přepínač který umožňuje trvalé zapnutí denního osvětlení, které se rozsvítí je-li v místnosti dost tma. Celé zařízení se podařilo přibližně po roce a půl dát dohromady. Pomáhali mi s tím kolegové a kamarádi „vývojáři a programátoři“ nyní již bývalý kolegové. Samotné zařízení vznikalo v několika prototypech než se dostalo do dnešní podoby. Obsahuje nezbytné bezpečnostní prvky jako pojistky a je napájeno 230V střídavého napětí ze zásuvky. Ovládaný výkon v denním okruhu je zářivka 500W nebo úsporka 300W. Pro stmívací okruh je výkon žárovky do 400W . Vývody z boxu jsem záměrně vyvedl do zásuvek, tak aby bylo možno snadného připojení.
Takové zařízení v chovu zbaví člověka zbytečných starostí jestli mají v klecích už tmu pro odchov mladých, či nikoliv a zároveň svítím kdy to je potřeba a je zajištěno plynulé stmívání.   
 
 
Návštěva u Jaroslava Šimka
Začátkem března mě telefonicky oslovil pan Šimek a požádal o sestrojení automatického osvětlení do chovu. S výrobou nebyl žádný problém akorát jsme se museli domluvit na délce čidla, době stmívání a přívodního kabelu. Po zhotovení nechávám zařízení přibližně dva až tři dny doma testovat a provádím kontrolní měření zda je vše v pořádku. Tímto chci odstranit případné chyby, tak aby zařízení fungovalo jak má. Při zahájení testování jsem kontaktoval pana Šimka že již zařízení testuji a potom je připraveno k předání. Domluvili jsem se na burzu v Týništi.
Ráno jsem si prohlédl burzu pohovořil s kamarády o chovatelských radostech a starostech. Než jsem se nadál byl čas na odjezd. Na cestu nám svítilo jarní sluníčko tak to byla paráda. Po dojezdu k panu Šimkovi jsem si zběžně prohlédl chovatelské zařízení a pustil se instalace boxu. Byla to snadná práce, protože bylo vše připraveno tak jak jsem potřeboval. Dva světelné okruhy, jeden na zářivky a druhý na žárovky (stmívání), zbývalo jen připevnit zařízení pomocí hmoždin a vrutů. Jako další krok byl na řadě správné nastavení čidla a času. Při samotné montáži jsem vysvětloval jak je potřeba nastavit noční svícení. Rozhovor sklouzl na téma začátky chovu. Jako snad každý tak pan Šimek začínal s andulkami, korelami a další austrálií a pousmál se „to je přes třicet let“. Nyní se v jeho péči nachází krásná ukázka amazoňanů, amaronků a jeho jak říká „dětský sen“ pár arů, který si splnil nedávno. V takovém chovu je potřeba hodně věcí sledovat a hlídat, proto je každá voliéra snímána kamerou. Papoušci nejsou rušeni a chovatel vše sleduje na obrazovce.
Po necelé hodině jsem se rozloučil a zamířil domů. Cestou jsem přemýšlel o chovatelství a jeho dalším směřování a došel závěru „takových lidí co chtějí zdokonalovat svůj chov a nebojí se vystavovat by bylo potřeba víc“.
 
 
Prodlužování dne v chovu drobných exotů II.
 
 Měl jsem možnost sestrojit několik takových to zařízení. Po několika dotazech jsem přidal funkci nočního svícení. Spočívá v tom že se stmívaná žárovka nesetmí úplně, jenom do takové míry jak si ji nastavím. Samotné zařízení je složeno z velkého počtu klasických součástek jako odporů, kondenzátorů, diod, několika relátek a dalších. Počet součástek se blíží 40-ti. Od toho též odvíjí cena, každá součástka něco stojí.
Proto jsem se rozhodl a oslovil několik starých kamarádů a začal jsem pracovat na nové verzi „automatického osvětlení“. Vzhled a funkce zachovám, protože v jednoduchosti je dokonalost. Hlavní změna bude ve vnitřním uspořádání a hlavně celý chod bude zajišťovat naprogramovaný procesor. Pro uživatele zařízení tj. chovatele nenastává žádná změna v obsluze pouze se změní finanční náklady na samotnou výrobu. Tím se jak doufám toto zařízení stane dostupnější i pro chovatele, kteří chtějí poskytnout svým chovancům dokonalý světelný režim a sami si ušetří starost s osvětlením.